INFLAMMATION DEL 1 - VÅRT NATURLIGA FÖRSVAR

Inflammation är vår kropps naturliga försvarsmekanism och en jätteviktig funktion för att kunna stödja oss vid skador och andra hot.

Inflammation är ett tillstånd som ska aktiveras i kroppen vid behov - som ett skydd mot skador och inkräktare. Det är en oerhört viktig funktion och ett måste för vår överlevnad.
Dessvärre får allt fler problem med att inflammationen i kroppen brer ut sig och finns kvar på många ställen. Det kallas för kronisk inflammation, eller låggradig inflammation. 
Jag kommer skriva mer om detta då det är vanligare än vad de flesta förstås. Jag skulle säga att ca 80% av mina klienter visar på att de har en låggradig inflammation, vilket då förklarar många av deras symptom som problem med mage och tarmar, nedstämdhet, allergier, hormonella obalanser och värk i kroppen bara för att nämna några exempel.
Idag börjar vi med att titta på vad inflammation egentligen är.

Syftet med Inflammation:

Inflammation är ett naturligt svar från kroppen när den stöter på hot. Vi skulle kunna säga att den fungerar som en inbyggd brandvarnare. När det finns skador eller inkräktare, som bakterier, tar inflammationen på sig rollen som räddningspatrull med syfte att skydda och reparera.

Hur uppstår det?

Din kropps försvarsmekanism, ditt immunsystem, är som en vaksam vakthund. När det känner av något avvikande - en skada eller inkräktare - skickar det ut kemiska signaler, som en SOS, för att kalla in inflammationen.

  1. Skada eller hot detekteras: Om en skada inträffar, som en vävnadsskada eller en infektion av bakterier, känner kroppen av detta som ett hot.
  2. Första försvarslinjen aktiveras: Dina celler, särskilt de vid skadeplatsen, släpper ut molekyler kallade cytokiner. Cytokiner är som meddelanden som säger, "Hjälp, något är fel här!"
  3. Inflammationen kallas till: Cytokinerna fungerar som en nödsignal och lockar till sig vita blodkroppar, specifikt neutrofiler, till platsen för skadan eller infektionen.
  4. Ökad blodcirkulation: Cytokinerna och andra molekyler utlöser en ökad blodcirkulation till det drabbade området. Detta är anledningen till att du kan märka rodnad och värme.
  5. Vita blodkroppar bekämpar hotet: Vita blodkroppar, som neutrofiler, arbetar för att bekämpa och eliminera hotet. De äter upp bakterierna eller bryter ner döda celler.
  6. Reparation och läkning: Samtidigt som inflammationen bekämpar hotet, startar processen för reparation och läkning. Andra typer av vita blodkroppar och celler arbetar för att reparera skadad vävnad.
  7. Reglering av inflammation: När hotet är eliminerat, signalerar kroppen för att minska inflammationen. Antiinflammatoriska signaler skickas ut för att reglera och balansera systemet.

Detta är en grundläggande översikt av hur det fungerar. Cytokiner, som TNF (tumörnekrosfaktor) och IL (interleukin), spelar en nyckelroll i att reglera inflammation. Denna finjusterade och noga reglerade process är avgörande för att upprätthålla balansen mellan att bekämpa hot och skydda kroppens egna vävnader.

Denna viktiga funktion i kroppen ska vi vara rädda om.
Men vi behöver också förstå vad det är som gör att kroppen tror att det alltid finns en "hotbild" som gör att de inflammatoriska tillstånden alltid är påkopplade.

Om det kommer du att kunna läsa här framöver.
Naturligtvis ska vi då också gå in på vad vi kan göra för att hjälpa kroppen att läka från den ständiga och låggradiga inflammationen och stänga av det "brandlarm" som det tillståndet är.


Kategorier: Hälsa, Inflammaton