AUTOFAGI - CELLERNAS SJÄLVSANERING

Cellerna jobbar med en rad livsavgörande uppgifter. De har en unik förmåga att självsanera = autofagi, vilket är gynnsamt för hela kroppen.

Autofagi är en cellulär process som innebär nedbrytning, återvinning och återanvändning av skadade eller överflödiga delar i cellen. Termen "autofagi" kommer från grekiskan och betyder "självsanering" eller "självupplösning". Det är en viktig process som hjälper cellerna att bibehålla hälsa och funktion genom att rensa ut onödiga eller skadade komponenter och återanvända deras byggstenar för energi eller reparation.

Så här fungerar autofagi:

  1. Start: Autofagi startar när cellen uppmärksammar en stressig miljö, som näringsbrist, oxidativ stress eller infektion. Detta aktiverar olika signalvägar och proteiner som inleder autofagiprocessen.
  2. Bildning av autofagosomer: Under initieringsfasen börjar cellen bilda något som kallas autofagosomer. Det är en form av blåsa som omsluter de delar som ska brytas ned och återanvändas.
  3. Fusion med lysosomer: Autofagosomerna förenas med lysosomer, som är organeller i cellen som innehåller enzymer som kan bryta ner olika molekyler. Detta kallas för autofagolysosom. 
  4. Nedbrytning och återvinning: Inuti autofagolysosomen bryts innehållet i autofagosomen ned av lysosomala enzymer. De molekylära byggstenarna frigörs och kan återanvändas av cellen för att bygga nya proteiner, energiproduktion eller andra cellulära funktioner.
  5. Cellulär reparation och underhåll: Autofagi är särskilt viktig för att avlägsna skadade organeller, proteiner som har veckats felaktigt och andra onödiga eller farliga komponenter. Genom att ta bort dessa kan cellen förhindra negativ påverkan av skadliga ämnen och bibehålla optimal funktion.

Autofagi är en viktig del av cellens överlevnad och hälsa. Det spelar en roll i att bekämpa åldrande, reglera metabolismen, stärka immunförsvaret och rensa bort potentiellt farliga ämnen.

Forskning om autofagi har även visat kopplingar till olika sjukdomar som cancer, neurodegenerativa sjukdomar och infektioner. 
Att förstå denna process och hur den påverkar hälsan är ett aktivt område inom biologisk forskning.

Vattenfastans stora och hälsofrämjande fördelar kommer ur att autofagin aktiveras och förlängs då vi inte  tillsätter några näringsämnen som kroppen behöver ta hand om. Den väljer då istället att gå in i "reparations-mode" och se till att städa upp och reparera ända in på cellnivå.

Kategorier: Cellulär hälsa, Vattenfasta